Tag: trồng củ từ

Cách trồng cây củ từ

Cách trồng cây củ từ

Làm đất: Cày ải khoảng 15 ngày, bừa cho đất vỡ nhỏ tơi sốp sạch cỏ dại.Sau đó đánh luống cao 30cm, rộng 60cm.

Cách trồng cây củ từ

Cách trồng cây củ từ

Diện tích 1000m2

Thời gian:

4-5 tháng thì thu hoạch.( trồng tháng 8,9 thu hoạch tháng 11,12 hàng năm).

Chọn giống:

Chọn củ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, củ không bị sứt mẻ, không bị sâu Bệnh.

Cách trồng:
-Trước khi trồng bón lót phân chuồng đã ủ Hoai mục chộn lẫn với phân lân.
– Trồng theo rãnh 30cm bỏ 1 củ.

Chăm sóc:Làm Cỏ xới xáo, vun gốc, khi cây cao khoảng 20cm chặt cây làm giàn 1 gốc 1 giàn. Nếu trường hợp đất quá khô thì phải tưới nuớc giữ độ ẩm cho củ mọc mầm và lên cây,củ tốt.

+Kết quả thu hoạch:
a
Năng suất đạt 1 tấn /1000m2, mỗi gốc bình quân 1,5kg – 2 kg.
+ Tổng bán được: 1 000kg X 10 000/1 kg = 10 000 000đ+ Trừ giống: 220 kg x 12 000đ = 2 640.000đ
+ Mua phân bón 200kg x 99.000đ= 198.000đ+ Tổng chi phí : 2 838.000đ
+ Lãi 7 162 000đ

Theo kythuatnuoitrong.edu.vn